Låt hela Sverige få leva. Skriv under uppropet för bättre vägar!

Hur mår vägarna där du bor?

Med vår interaktiva karta kan du hitta information om just din väg. Se hur den mår nu, hur den förväntas må i framtiden, när den sist fick underhåll och mer.

Manifest

Våra vägar håller ihop landet.

Vägar är inte bara ett antal asfalterade sträckor mellan A och B. De är själva blodomloppet i kroppen Sverige. De är innebandyträningar och älskade morföräldrar. De är den gröna omställningen. De är möjligheten att kunna följa sitt hjärta och slå sig ner där man hör hemma. De är framtiden och de är nu i eftermiddag, när vi kör hem från jobbet i vintermörkret.

Om vi på allvar tror att det finns någonting värdefullt utanför Stockholms tullar. Om vi bryr oss om att våra barn och barnbarn ska kunna bo och arbeta på ett hållbart sätt runt om i hela Sverige. Då måste vi ta hand om våra nästan tio tusen mil statliga vägar mycket bättre än vi gör idag.

I Sverige finns det 84 022 km statliga vägar. Men hur mår de egentligen?

Sverige behöver satsa mer på underhåll av vägar. Vi har en underhållsskuld på våra statliga vägar på omkring 17 miljarder kronor år 2022. Skulden beräknas växa till 42 miljarder kronor 2023 om inte ytterligare medel tillförs vägunderhållet.

34%

Mycket dåligt eller dåligt tillstånd

26%

Tillfredsställande tillstånd

40%

Mycket bra eller bra tillstånd

Frågor & svar